Načítání obsahu...
O společnosti

2021

Podporovaná témata projektů pro rok 2021

 • OZO hřiště
  Přijímáme projekty na budování či renovaci dětských hřišť v Ostravě. Preferovány budou projekty, při nichž budou využity přírodní, recyklované či upcyklované prvky. OZO Ostrava dodá interaktivní informační panel 
  s odpadovou tématikou, jehož umístění na hřišti je požadováno v rámci zajištění publicity.

  Formulář pro žadatele: OZO hřiště

 • Myslíme i na vás, senioři!
  Přijímáme projekty, které by zvýšily kvalitu života seniorů v Ostravě. Může se jednat o jednorázové akce či dlouhodobější aktivity. Preferovány jsou projekty, které pomáhají seniorům udržet kontakt 
  s okolním světem. Jsou zaměřeny na odbourávání sociální izolace a podporu duševního a fyzického zdraví.

  Formulář pro žadatele: Myslíme i na vás, senioři!

 

Harmonogram 

Vyhlášení Tematických výzev 2021 15. 1. 2021
Uzávěrka příjmu žádostí            

28. 2. 2021
Vyrozumění o výsledku schvalovacího procesu + případné podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvkubřezen 2021
Realizace projektů duben – listopad 2021
Dodání závěrečné zprávy do 14 dní po ukončení realizace projektu