Načítání obsahu...
O společnosti

2019

Podporovaná témata projektů pro rok 2019

  • Zelená pro Ostravu (projekty zaměřené na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy; oprávnění žadatelé: právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.)
  • Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu (podpořeny budou osvětové akce, výroba uměleckých děl z odpadů pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů z odpadů a oprava či renovace odpadů, které povedou k jejich dalšímu využití. Vítána budou také praktická řešení, jak tvorbě odpadů předcházet; oprávnění žadatelé: právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.)

Podmínkou projektů je prospěšnost veřejnosti nebo komunitě.

Formuláře pro žadatele

Harmonogram

Vyhlášení Tematických výzev 201924.1.2019
Příjem elektronických žádostí:24.1.-31.3.2019
Uzávěrka příjmu žádostí:31.3.2019
Vyrozumění o výsledku schvalovacího procesu + případné podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku:do konce dubna 2019
Realizace projektů:období květen – listopad 2019
Dodání závěrečné zprávy:do 14 dní po ukončení realizace projektu