Načítání obsahu...
{txt5}
ZEMINOVÝ SUBSTRÁT JE OPĚT V PRODEJI!

{txt5}
VYUŽIJTE NÁŠ E-SHOP

Už to nepotřebujete a chcete to odvézt? Potřebujete velkoobjemový kontejner?

{txt5}
SVÁŽÍME 365 DNÍ V ROCE

{txt5}
PROVOZ O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH

O státních svátcích jsou všechny sběrné dvory uzavřeny!

{txt5}
NAVŠTIVTE REUSE CENTRUM OSTRAVA

Dejte starým věcem nový život.

{txt5}
NAVŠTIVTE REUSE CENTRUM OSTRAVA

Dejte starým věcem nový život.

{txt5}
NAVŠTIVTE REUSE CENTRUM OSTRAVA

Dejte starým věcem nový život.

Pro občany

Pro občany

Pro firmy

Pro firmy

Vzdělávání

Vzdělávání
S OZO k čistějšímu životnímu prostředí

S OZO k čistějšímu životnímu prostředí

O společnosti OZO Ostrava

O společnosti OZO Ostrava

Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla z bývalé rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá až do roku 1949. Technické a zahradní služby města Ostravy zajišťovaly svoz a skládkování odpadu z města a okolních obcí a prováděly pro město Ostrava všechny zahradní a sadové úpravy. Po roce 1990 byla rozpočtová organizace pro nakládání s domovním odpadem transformována na organizaci příspěvkovou a posléze k 30. 6. 1995 na společnost s ručením omezeným. Zkratka OZO v názvu společnosti znamená odvoz a zpracování odpadů.

Sběrné dvory

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností občanů města Ostravy a místy zpětného odběru elektrospotřebičů.

O státních svátcích jsou všechny sběrné dvory uzavřeny!

Aktuality

Zveme vás na Den otevřených dveří

Zveme vás na Den otevřených dveří

2. 6. 2022

Po delší přestávce způsobené covidovými opatřeními otevírá OZO třetí červnovou sobotu opět své brány široké veřejnosti.

/aktuality/zveme-vas-na-den-otevrenych-dveri_nd106

OZO a jeho svozová oblast v roce 2021:

338 zaměstnanců

338 zaměstnanců

se staralo o Vaše odpady a o to, aby co nejvíce z nich bylo využito materiálově či energeticky.

4550 tun skla

4550 tun skla

vytřídili občané svozové oblasti OZO, aby tento cenný materiál mohl být recyklován.

4550 tun skla

8 324 tun papíru

skončilo v modrých kontejnerech a výkupnách v Ostravě a dalších 37 městech a obcích, kde se OZO stará o komunální odpady.

9 592 tun plastu

9 592 tun plastu

svezlo OZO ze žlutých kontejnerů, do kterých spolu s plastem sbírá i nápojové kartony a kovové obaly.

16 204 tun zeleně

16 204 tun zeleně

zpracovala kompostárna OZO v Hrušově na kvalitní kompost a zeminový substrát.

16 204 tun zeleně

12 310 tun objemného odpadu

odevzdali občané svozové oblasti do sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů nebo při mobilních svozech.

Jsme všude s Vámi