Načítání obsahu...
O společnosti

Objemný odpad

Zajišťujeme svoz a odstranění objemného odpadu. Jedná se například o starý nábytek, koberce, sanitární techniku apod. Realizujeme hromadný svoz objemného odpadu nebo na základě požadavků přistavujeme a odvážíme velkoobjemové kontejnery v dohodnutých termínech a lokalitách.

Co sem patří?

 • nábytek, koberce, matrace, textil ...
 • Neodkládejte objemný odpad vedle popelnice – vytváříte tak černou skládku!

Kam s ním?

Sběrné dvory

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností občanů města Ostrava. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat jsou 2 m3 (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).

Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích!

Kde je najdete?

Kontejnery

Systém sběrných dvorů je doplněn přistavováním velkoobjemových kontejnerů do ulic města, a to většinou dvakrát do roka. 

Kde právě najdu velkoobjemové kontejnery na objemný odpad?

O rozmístění stanoveného množství velkoobjemových kontejnerů rozhodují úřady městských obvodů. Informace o rozmístění kontejnerů získáte na webu obvodu, v tištěném zpravodaji obvodu nebo dotazem na příslušném odboru úřadu městského obvodu.

Kontejnery jsou přistavovány na určená místa do 14. hodiny první den a odváženy během dopoledních hodin druhého dne. 

Mohu si objednat velkoobjemový kontejner a kolik to stojí?


Cena služeb se skládá z těchto položek: 

 • přeprava (podle ujetých kilometrů při přistavení a odvezení kontejneru)
 • pronájem kontejneru (podle počtu dní, po které bude kontejner přistaven)
 • nakládka a vykládka kontejneru (podle doby manipulace s kontejnerem)
 • likvidace odpadu (podle hmotnosti a druhu odpadu)

Službu lze objednat na  eshop.ozoostrava.cz.

  Mobilní svoz z místa bydliště

  • Služba se vztahuje na stejné množství odpadu, jako je přijímáno ve sběrných dvorech - tedy velikost přívěsného vozíku, není určena pro vyklízení celého bytu!
  • Součástí služby není vynášení nábytku a jiných objemných odpadů z bytu! Odpad přijímáme před domem, na místě, kam dojede svozové vozidlo.
  • Poplatek za přepravu 100–600 Kč dle objemu
  • PO – PÁ od 7–14 hod
  • Službu lze objednat na eshop.ozoostrava.cz.