Načítání obsahu...
O společnosti

Jak pomáháme

Podporované oblasti


Typy podpor

Tematická výzva
  • žádosti jsou přijímány dle stanoveného harmonogramu
  • výše podpory na konkrétní projekt není omezena, projekty ovšem musí být v souladu s tématy, jejichž podpora je na dané období stanovena jako prioritní
  • žádost schvaluje Tým CSR
  • žádost pro rok 2024 ZDE
Sponzorský příspěvek
  • jeden oprávněný žadatel (tj. obec nebo městský obvod) může žádat jedenkrát za rok
  • příspěvek může být poskytnut na uhrazení odpadových služeb v rámci jednorázových akcí 
  • žádost schvaluje Tým CSR, který se schází každý měsíc
  • žádosti jsou přijímány elektronicky průběžně během roku, ovšem poskytování sponzorského příspěvku je velmi omezeno
  • žádost pro rok 2024 ZDE