Načítání obsahu...
O společnosti

Cíle CSR

Cíle pro rok 2023

 1. Aktivní činností udržet nastavený systém plánování, řízení, vyhodnocování a zlepšování společensky odpovědných aktivit.
  Dílčí cíle:
  • uskutečnit minimálně 10 porad Týmu CSR;
  • provádět průběžný sběr žádostí o sponzorský příspěvek, projednávat je a realizovat podle nastavených pravidel;
  • vydat Zprávu CSR za rok 2022.
 2. Realizovat Tematickou výzvu 2023 “Zelená pro Ostravu” dle nastaveného harmonogramu a rozpočtu.
 3. Pokračovat v činnosti Reuse centra Ostrava, sdílet zkušenosti z jeho provozu prostřednictvím spolupráce s Českou federací nábytkových bank a reuse center a evropskou organizací rReuse.
 4. Zorganizovat a uskutečnit prezentační akci pro odbornou veřejnost a obchodní partnery při příležitosti uvedení nové třídicí linky do provozu.