Načítání obsahu...
O společnosti

Cíle CSR

Cíle pro rok 2019

 1. Aktivní činností udržet nastavený systém plánování, řízení, vyhodnocování a zlepšování společensky odpovědných aktivit. Dílčí cíle:
  • min. 12x porada Týmu CSR
  • popsat procesy uvnitř Týmu CSR
  • průběžný sběr žádostí, jejich projednávání a realizace sponzoringových aktivit podporujících region
  • vydání Zprávy CSR za rok 2018
 2. Realizace Tematické výzvy 2019 dle nastaveného harmonogramu a rozpočtu.
 3. Implementace systému CSR do integrovaného systému společnosti.

Cíle pro rok 2018

 1. Realizovat druhý ročník Tematických výzev se specifickým zaměřením na problematiku životního prostředí, a to s větší alokací zdrojů oproti roku 2017.
 2. Eliminovat podporu průběžně přijímaných žádostí o sponzorské dary a dary. Podporu zaměřit na Tematické výzvy.
 3. Zorganizovat den otevřených dveří pro zainteresované strany (zaměstnanci, občané MSK, zákazníci aj.) a prezentovat zde mj. CSR.
 4. Implementovat CSR do stávajících systémů managementu