Načítání obsahu...
O společnosti

2024

Podporované téma projektů pro rok 2024

  Zelená pro Ostravu

  Projekty zaměřené na výsadbu a údržbu zeleně na území města Ostravy (z prostředků podpory není možné hradit např. mobiliář). Realizace projektů bude podpořena z prostředků veřejné sbírky Veřejná zeleň města Ostravy, která probíhá v rámci činnosti Reuse centra Ostrava.

   Podmínkou projektu je realizace aktivit na veřejně přístupných místech na území statutárního města Ostravy a doložení souhlasu vlastníka pozemku (příp. čestné prohlášení žadatele o vlastnictví pozemku).

   Oprávnění žadatelé: právnické osoby soukromého i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava s.r.o.  viz zde

   Rozpočet předkládaných projektů není nijak omezen, ovšem požadovaná výše příspěvku od OZO se musí pohybovat v rozmezí
   50-200 tis. Kč. Výše spoluúčasti není stanovena.

   Formulář pro žadatele

   Harmonogram

   Vyhlášení Tematické výzvy8. 1. 2024
   Uzávěrka příjmu žádostí29. 2. 2024
   Hodnocení žádostí, výběr podpořených
   podpisy smluv
   březen
   Realizace projektůduben - říjen
   Dodání závěrečných zpráv
   (vždy do 14 dní po ukončení realizace projektu)
   květen - listopad

   Žádosti budou projednány v průběhu března 2024. O výsledku budete informováni nejpozději do 15. 3. 2024.

   Do konce března proběhne podpis smluv s podpořenými žadateli. Projekty mohou být realizovány od dubna do října.