Načítání obsahu...
O společnosti

Spolupráce se školami

Naše spolupráce je zaměřena zejména na:

  • výchovu a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ekologie, čisté budoucnosti a způsobu nakládání s odpady na základních a středních školách formou výukových programů Centra odpadové výchova, viz sekci „u nakládání s odpady na základních a středních školách formou výukových programů Centra odpadové výchova, viz sekci „Vzdělávání“;
  • odborné exkurze pro studenty vysokých škol do zařízení na zpracování a likvidaci odpadů;
  • výzkumnou činnost a partnerství při tvorbě dotačních projektů na VŠB - TU Ostrava;
  • vedení a oponenturu bakalářských a diplomových prací studentů VŠ v rámci naší svozové oblasti;
  • vedení a vykonání odborné praxe studentů středních škol, které oborově souvisí s předmětem našeho podnikání.